יתרונות

 • חסכון בזמן ומשאבים ללקוח
  • פעילות איתור, מו"מ, רכש ובדיקת הרכיבים מבוצע על ידינו.
  • גוף הרכש וההנדסה / ייצור של הלקוח חוסך זמן רב ומשקיע אותו בפעילות הליבה של הארגון.
  • הלקוח מקבל את הרכיבים בדוקים, עם אחריות מלאה ובזמן קצר.
 • רכש

 • יכולות מציאה ואיתור של חלקים בכל רחבי העולם
אנו פועלים מול ספקים באירופה (צרפת, בריטניה, צ'כיה, גרמניה, אוסטריה, דנמרק, ישראל), ארה"ב, אוסטרליה, ניוזילנד, ובמזרח (סין, הונג-קונג, טיוואן, דרום-קוריאה)
 • שיטות התקשרויות גמישות עם הספקים
כרטיסי אשראי, PayPal והעברות בנקאיות T/T - Telegraphic Transfer.
 • רכש מהיר
במידה ונדרשים פריטים בדחיפות, אנו מסוגלים לאתרם ולספקם בזמן קצר.
 • גמישות
כל הזמנה זוכה לטיפול דומה ולא משנה מה היקפה.
 • אופן בדיקה והגדרת המוצר הנדרש עם הלקוח
הלקוח מגדיר או מוסר דוגמה של החומרה אותה הוא מבקש לרכוש. אנו מבצעים את הבדיקה המקיפה לזיהוי חד-חד ערכי של הפריט על מנת לוודא רכש מתאים.
 • סבלנות באיתור רכיבים / כרטיסים - ניהול צרכים ידועים של לקוחות
אנו שולחים לינקים לכרטיסים ורכיבים שלא ניתן לאתרם. אנו בוחנים את המידע המתקבל באופן מחזורי. לחברה היסטוריה של איתור פריטים לאחר מספר חודשים ואף לאחר שנה מרגע הדרישה. לקוחותינו כבר התייאשו מאיתור הפריטים אבל הידע בצורך שלהם באיתור הפריטים הוזן ובדיקות המחזוריות אותן אנו עורכים עד שצפו הפריטים בשוק העולמי.

 • בדיקתיות

 • אנו בודקים 100% מהסחורה לפני אספקתה ללקוח!
 • אנו נערכים עם עמדת בדיקה מתאימה לפריט הנדרש.
  • המיקוד שלנו הוא בכרטיסי מחשב שאותם ניתן לבדוק ע"י הקמת מערך בדיקה מתאים (כמובן עם מאמץ בהתאם לגיל הכרטיס). לכן האמינות הגבוהה של הכרטיסים אותם אנו מספקים.
  • בנוסף אנו מספקים רכיבי מחשב, כגון מעבדים CPU שאותם גם ניתן לבדוק ע"י הרכבה בכרטיסי מחשב מתאימים.
  • התופעה של רכיבים מזוייפים counterfeit components היא נרחבת, ולמרות הדרישה לקבלת רכיבים עם תעודות - לא ניתן לקבלם. לכן אנו מבצעים בדיקות מלאות לכל הרכיבים אותם אנו מספקים (כאשר ניתן לבצע בדיקה ללא פגיעה ברכיב), החל מבדיקות ויזואליות, השוואה לרכיבים דומים ובדיקות פונקציונליות. במידה ונדרש ניתן לבצע גם בדיקות מעבדה (דרך קבלן משנה).
 • אנו כותבים מסמכי בדיקות ATP ותוצאות ATR ומספקים אותם ללקוח כחלק מהאספקות.
צורו קשר: info@obsolete-pc.com או info@obsolesce.net 
Comments