מאמרים בנושא רכיבים מזוייפיםבדיקות רמה 1 - נועדו לאמת את הרכיבים שהתקבלו לבדיקה:
בדיקות ויזואליות (זיהוי מספר קטלוגי של הרכיב, זיהוי לוגו של היצרן , בדיקה האם יש סימנים להתזת חול, ציפוי מחדש)
השוואה ויזואלית לרכיב ייחוס, או תמונה של רכיב ידוע
בדיקות סימון הרכיב (האם הסימון מקורי או שנמחק וסומן מחדש) ע"י אצטון

בדיקות רמה 2 - נועדו לאמת תפקוד של הרכיבים:
בדיקה חשמלית בסיסית (ללא מתחים)
בדיקות חשמליות פונקציונליות KFT - Key Functional Testing
בדיקות זיכרון, לרכיבי זכרון

בדיקות רמה 3 - בדיקות מכניות של הרכיבים:
בדיקות XRAY
בדיקות הלחמה
בדיקות XRF
בדיקות decapsulation  (פתיחת הרכיב ובדיקת תוכנו בייחס לרכיב ייחוס)
בדיקת מידות מכניות, כולל משקל