בדיקות רכיביםבמסגרת רכש כרטיסים ורכיבים אנו מבצעים בדיקות לפריטים שנרכשים.

כרטיסי מחשב / בקרים / בקרי מחשב:
לכרטיסים אנו מקימים עמדות בדיקה שלתוכן אנו מכניסים את הכרטיס הנבדק.
דוגמה: כרטיס מחשב מסוג SBC - אנו רוכשים לוח אם מתאים backplane, מתקינים את כל האביזרים ההיקפיים, כולל כונן קשיח והתקנת מערכות הפעלה מתאימות.

רכיבים דיסקרטיים:
מבצעים בדיקות ויזואליות (רמה 1) לזיהוי הרכיב (מול רכיב ייחוס או תמונה של רכיב שידוע כי איננו מזוייף).
מבצעי בדיקת אצטון (רמה 1) - לבידקת הסימון של הרכיב
בדיקות לניסיונות זיוף של הרכיב (רמה 1) - הסרת סימון קיים ע"י התזת חול, וציפוי מחדש של הרכיב.

במידה והרכיב מטיפוס שהוא ניתן להתקנה על SOCKET אז אנו מערכים עם כרטיס מתאים להתקנה של הרכיב.

במידה וזהו רכיב מטיפוס SMT, אזי בהתאם לסיכום עם הלקוח, אנו מבצעים בדיקות במעבדה מוסמכת:

a.       Detailed external examination

b.      Marking permanency test

c.       Real time X ray

d.      XRF

e.      Decap

f.        Detailed internal examination

בארץ אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מעבדה פנימית באלביט מערכות (בדיקות ברמה 1, ובדיקות ברמה 3).
בחו"ל אנו מבצעים בדיקות במעבדות הבאות (בדיקות ברמה 1, רמה 2 ורמה 3):
Comments